image

תשלומים

לרשותכם קישורים ישירים לתשלום ארנונה ושילוט וכן תשלומי דוחות חניה ופיקוח עירוני.

לתשומת לבכם, ניתן לצפות בדו"ח כולל תמונה של דבר העברה טרם תשלום הדו"ח.

 

 

לרשותכם קישורים ישירים לתשלום אגרת הזמנת תיק מידע ואגרת הזמנת מידע תכנוני 

שני מחשבים ובהם ידיים עם כרטיס אשראי

close