image

מכרזים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
213.17 קול קורא למציעים המעוניינים לבוא במו"מ עם העירייה לצורך השלמת הקמה, הפעלה ותחזוקה של מרכז תרבות וספורט ברובע יג' 21/12/2017 13:00
57.17 לניהול אחזקת מתקני משחק וכושר 21/12/2017 13:00 24/12/2017 16:30
212.17 למתן שירותי תכנון מערכות חשמל, תאורה ומתח נמוך לאצטדיון הכדורגל 07/12/2017 13:00
56.17 לתכנון, ייצור, אספקה, התקנה ואחזקת סככות המתנה, ריהוט רחוב ומתקנים בעיר אשדוד 21/12/2017 13:00 24/12/2017 16:30
55.17 לביצוע עבודות עיצוב גראפי ממוחשב עבור עיריית אשדוד 30/11/2017 13:00 03/12/2017 16:30
פנייה פומבית ליצירת מאגר מתכננים ויועצים להזמנות תכנון לפרויקטים במסגרת הסכם הגג ופיתוח אזורי תעסוקה 30/11/2017 13:00
211.17 למתן שירותי תכנון שלד מבנה לאצטדיון הכדורגל 30/11/2017 13:00
54.17 מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת בקרה לפינוי אשפה וגזם 21/12/2017 13:00 24/12/2017 16:30
53.17 לביצוע עבודות שיפוץ, מתן רשות שימוש והפעלת קפיטריות בבתי ספר תיכוניים באשדוד 30/11/2017 13:00 03/12/2017 16:30

close