image

מכרזים

מכרזים פעילים

כפתור מאגר ספקי רכז וטובין

מאגר יועצים

 

 

אנשי קשר - מכרזים כלליים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אופיר היימן מנהל מחלקת מכרזים 08-8545044 ofirha@ashdod.muni.il
קרול חסן סגנית מנהל מחלקת מכרזים 08-8545043 karol@ashdod.muni.il
ענבר ביטון מזכירת מחלקה 08-9568280 inbarb@ashdod.muni.il

אשת קשר - משרות כוח אדם

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
שרה בן חמו סגנית מנהל מחלקת מכרזי כוח אדם 08-8545060 sarab@ashdod.muni.il
close