image

מכרזים

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
213.18 קול קורא לתחרות תכנון ועיצוב גשר אסותא להולכי רגל באשדוד 11/10/2018 13:00

ספק יחיד

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
ספק יחיד- חברת אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ בבעלות של קבוצת אמנון מסילות 03/10/2018 13:00
ספק יחיד- חברת "crmc" 03/10/2018 13:00

close