image

שירותי אחזקה

 שירותי האחזקה מתמקדים בשני תחומים עיקריים:

  1. אחזקת כבישים, מדרכות וכלל תשתיות בעיר.
  2. שירותי פיתוח ותחזוקה של שטחים ומבנים ציבוריים. 

לצורך זיהוי הבעיות והפנייתן לגורמים מקצועיים לטיפול פרוסים בעיר פקחים רבים. כמו כן קיימת יחידה המטפלת בפניות הציבור למוקד העירוני.

נתונים בסיסיים

כבישים - 262 ק"מ אורך.
מדרכות - כ-550 ק"מ אורך.
מבני ציבור - כ-600.
גשרים - תחזוקה שוטפת (ברחובות לסקוב, מטאפיק, הרצל ובגין).

שירותי האחזקה כוללים טיפול בכבישים, מדרכות, שלטי הכוונה, תמרורים, מוסדות ציבור עירוניים כולל בתי הספר בעיר, בשיפוצי מבנים (איטום גגות וכד') ובשיקומם.
במוקד מתקבלות מהתושבים למעלה מ-8,000 פניות בשנה. כל הפניות על מורכבותן נענות ומטופלות כחלק מהשירות לתושב.

תכנון והקמת מוסדות ציבוריים

אחד השירותים הניתנים לתושב הוא תכנון, ליווי ופיקוח צמוד בהקמת מוסדות ציבוריים.

השירות כולל

  • טיפול בהכנת חוזים.
  • הזמנת עבודה למתכננים, לקבלנים ולכלל היועצים.
  • בדיקה ואישור חשבונות.
  • תיאום בין העירייה לחברת החשמל, בזק וגורמים נוספים לצורך חיבורי התשתיות למבנים.
  • הכנת אומדנים לתקציבים הדרושים לביצוע הפרויקטים.
  • מעקב על ניהול וביצוע הפרויקטים במהלך הבנייה.

 

איש קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
יפים אייזנברג מנהל אגף אחזקה 08-8545349 efim@ashdod.muni.il
close