image

טבע עירוני

טבעת טבע עירוני

אשדוד נתברכה בטבעת טבע עירוני ייחודית בסובב אשדוד הכוללת את רצועת נחל לכיש, חוף הים וחולות הדיונה.

שטחים אלו מהווים בית גידול למגוון של מינים, צמחים ובעלי חיים, שמהווים מדד ממשי לבריאות העיר.

 

 

חבצלת החוף

תרשים טבע עירוני

בניינים על רקע דיונה

נחל לכיש

נחל לכיש הינו ברובו נחל אכזב, כלומר יבש בקיץ וקיימת בו זרימת מי שיטפונות בחורף. קיימים אזורים בודדים בהם נובעים מי מעיינות, כגון בצפון העיר אשדוד - לפני שפך הנחל לים התיכון. הקטע הרטוב של הנחל באורך כ-3.5 ק"מ, משתרע מגשר בני ברית מערבה, עד לחוף הים. אגן הניקוז של נחל לכיש הוא כמיליון דונם. הוא מנקז את כל הצד המערבי של הרי יהודה מאזור גוש עציון ועד חברון. יובליו העיקריים של הנחל הם: נחל ברקאי, נחל האלה ונחל גוברין.

לצדו של נחל לכיש נמצאת העיר קריית גת, ולצד נחל האלה נמצאת העיר קריית מלאכי. סה"כ בתחום אגן הניקוז 14 רשויות מוניציפאליות.

באזור המזרחי של הנחל מסלולי טיול רבים, מגבעת גד בדרום אזור לכיש ועד תל עזקה, עמק האלה ותל צפית, בצפון אגן הניקוז.

אורך הנחל כ-70 ק"מ מתוכו כ-10 ק"מ עוברים בתחום השיפוט של העיר אשדוד. כניסת הנחל לתחום השיפוט של העיר מתחיל ליד גשר עד הלום, עובר צפונה בשטחי "המשולש החקלאי" ומאזור גשר בני ברית (צומת הנמל) פונה מערבה עד השפך לים התיכון. בחודשים אפריל עד נובמבר לא מתקיימת זרימה רציפה בנחל, למעט כניסת מי תהום גבוהים באיכות טובה מאוד וכן חדירת מי ים מלוחים מאזור השפך. גוף המים בקטע הרטוב של הנחל הינו גוף מים מעורב של מים מתוקים ומי ים. למרות העובדה שאין בקטע הרטוב של הנחל זרימה קבועה של מים, הצליחו להתפתח בתוך גוף המים מגוון של מיני חי וצומח בעלי מאפיינים של גוף מים חי.

המערכת האקולוגית בנחל

הנחל מהווה מסדרון אקולוגי חשוב בין המערכת האקולוגית של חוף הים התיכון לבין המערכות האקולוגיות המאפיינות את מישור החוף, השפלה ורכסי מרכז הארץ. אזור השפך מהווה מערכת אקולוגית יוצאת דופן בחשיבותה, בשל המפגש בין בתי הגידול השונים ובשל החשיבות הבינלאומית של שפכי נחלים, בכל אגן הים התיכון המזרחי. שתי גדות הנחל באשדוד בחלקן טבעיות ובחלקן מופרות ומאופיינות בצמחייה של בתי גידול לחים, כשהצמח הבולט ביותר הינו קנה מצוי. באתר פעילות ענפה של ציפורים ובמיוחד ציפורי מים, כאשר בקבוצות עצי אקליפטוס לאורך הנחל, מושבות דגירה ולינה של מספר מיני אנפות. בנחל נמצאים מיני זוחלים כגון צב ביצות ודו חיים כגון צפרדע הנחלים, קרפדה ואילנית (כולם מינים בסכנת הכחדה). לאחרונה נצפה צב אדום אוזן אשר מוגדר כמין פולש, כלומר מין שמסתגל בקלות לסביבות מחיה שונות ומסוגל לדחוק מינים ישראליים, כמו צב ביצה מצוי, מבית גידולם. לאורך הנחל פעילות ענפה של יונקים – נמיות, שועלים, תנים ועוד. במהלך חודש מרץ, סמוך לפארק אתגרים, ניתן לצפות בפריחת אירוס הארגמן. כ-150 מטר צפון מזרח מגשר פארק אתגרים הוקמה מעגנה היוצרת שלולית חורף ובה צמחיית ביצה ופעילות רבה של ציפורים ודו חיים.

פארק לכיש

הוקם בשנת 1995 ונמצא בגדה הדרומית מערבית של נחל לכיש, מול הנמל ועד שפך הנחל לים התיכון. לאורך הנחל טיילת עם נוי מטופח, מדשאות, סוכות צל עם ספסלים ופינות ישיבה. באתר נצפו עופות מים רבים. אזור השפך מהווה אתר קינון למספר מינים כגון סופית, סיקסק ועוד. במהלך עונת הנדידה והחורף, עופות רבים משתמשים בשפך הנחל כתחנת עצירה חשובה.

תוכנית אסטרטגית למניעת זיהום נחל לכיש וחופי הים

עיריית אשדוד רואה בנחל לכיש נכס ומשאב טבע עירוני. העירייה משקיעה משאבים רבים הן בשיקום הנחל והן בשמירה עליו, בחלק שנמצא בתחום שיפוט העיר אשדוד (מצומת עד הלום ועד לשפך הנחל לים). העירייה הכינה תכנית אסטרטגית למניעת זיהום הנחל בתחום העיר ופועלת ללא לאות בנושא. תהליך הניקוי של מי הנחל בעשור האחרון מבסס את חשיבותו לקיום מגוון אוכלוסיות של בעלי חיים וצמחים. 

על מנת לאפשר קפיצת מדרגה בשמירה על הנחל, המשך פיתוחו לרווחת התושבים ומיצוב הקטע הרטוב של נחל לכיש כגוף מים בעל איכות מתאימה לשיט, נדרשו פעולות משולבות לאורך זמן. עיריית אשדוד החליטה בשנת 2009 על הכנת תכנית אסטרטגית כוללת, אשר תגדיר יעדים, מטרות ודרכי פעולה לשילוב כל הגורמים במערך אחד כולל. כל זאת על מנת לשמור על הנחל ולשפר את איכות המים. התוכנית האסטרטגית הוכנה ע"י חברת "לשם שפר איכות הסביבה בע"מ". התוכנית אושרה ותוקצבה כפרוגרמה לביצוע פעולות למניעת זיהום נחל לכיש וחופי הים בתחום אשדוד. כחלק מהתהליך הוקמה ועדת היגוי בין משרדית בראשות מנכ"ל העירייה, כולל נציגי משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, רשות ניקוז שורק לכיש, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, רט"ג, קק"ל, עמותת צלול, חלה"ט, הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד. בנוסף, הופעלו צוותים מקצועיים הפועלים על פי תוכנית עבודה רב שנתית.

 המטרות המרכזיות של התוכנית האסטרטגית

 • מניעת זיהום הנחל וחופי הים. 
 • שמירה על איכות המים בקטע הרטוב ברמה שתאפשר פעילות שיט ונופש.
 • טיפול מידי באירועים ו/או בהתרעות על חשש לכניסת מזהמים לגוף המים.

 הצוותים שהוקמו ועיקרי עבודתם

צוות תכנון הנדסה וטכנולוגיה

 • מטפל בבחינת ישימות הנדסית, טכנולוגית תכנונית וכלכלית של חלופות אפשריות למניעת הזרמת שפכים לנקזים ובהמשך לנחל.
 • תיאום ומציאת פתרונות הנדסיים וסטטוטוריים להקמת מתקנים להגנה על הנחל.

צוות תפעול

 • מיפוי גורמי זיהום פוטנציאלים, פיקוח ובקרה.
 • הקמת מחלקת נחל וניקוז באגף רישוי עסקים.
 • הקמת והפעלת היחידה לאכיפה סביבתית תחת האגף לרישוי עסקים ואיכות הסביבה.
 • הפעלה מידית של צוותי החירום בזמן תקלות והתרעות על חשש לכניסת מזהמים לנחל, באמצעות המוקד העירוני.
 • ייזום פעולות ומבצעים מיוחדים הקשורים לנחל (ניקוי, שילוט, שיט וכד').
 • הקמה והפעלת מערכת לניטור ובקרה אחר מצב הנחל בכלל ואיכות המים בנחל בפרט.

צוות מנהלי ומשפטי

 • גיבוי פעולות פיקוח ואכיפה באמצעות חוקים, תקנות וחוקי עזר.
 • פועל להגשת כתבי אישום פליליים כנגד אחראיים לעברות הגורמות לזיהום הנחל.
 • פועל להרחבת סמכויות היחידה לאכיפה סביבתית לפעול על פי חוקי מדינה.
 • הכנת חוק עזר עירוני להסדרת השיט בנחל.

צוות חינוך והסברה

 • פרסום והסברה מול הגורמים המזהמים.
 • הסברה בדגש שמירה על איכות המים, אקולוגיה וניקיון הנחל והגדות.

גורמי זיהום אפשריים

 • מערכת הניקוז העירונית – מערכת המנקזת מי נגר עילי, בעיקר מי גשמים, המתנקזים באזור בנוי.  קיימים כ-20 נקזים ברחבי העיר. בתחילת החורף, הגשמים הראשונים שוטפים את המזהמים מהכבישים והמדרכות לנקזים ומשם מגיעים לבסוף לנחל ולים. בחודשי הקיץ גלישות מים/ שפכים או הזרמות מכוונות מבתי עסק למערכת הניקוז, במקום למערכת הביוב, יגיעו גם הם לבסוף לנחל ולים.
 • מי נגר משדות חקלאים - לאורך החלק היבש של הנחל, מגשר "עד הלום" ועד לגשר "בני ברית", קיים שטח חקלאי מחוץ לתחום השיפוט של אשדוד. בשטח זה מתקיימת פעילות חקלאית הכוללת דישון, הדברה והשקיה. מי נגר חקלאי, מהשטחים הצמודים לגדות הנחל זורמים לחלק היבש של הנחל. מי נגר חקלאי הינם תוצאה של: מי גשם בתקופת החורף, ו/או עודפי השקיה או תקלות במערכת ההשקיה. מי נגר אלו מכילים מרכיבי זיהום שמקורם בחומרי דישון או חומרי הדברה, אך ההיקף קטן ואינו מגיע לחלק הרטוב בחודשי הקיץ.
 • זיהום ממעלה הנחל - אגן ההיקוות של הנחל מתפרש על פני מיליון דונם. פעילויות שונות באגן ההיקוות גורמות לחדירת מזהמים בין אם באופן שוטף ובין אם באירועים חד פעמיים ומתמשכים. מזהמים אלו נסחפים בחורף עם  השיטפונות בנחל ומגיעים לחלק הרטוב של הנחל ומשם ממשיכים לים.
 • גדות הנחל בחלקו הרטוב - החלק הרטוב של הנחל עובר ליד אזורי התעשייה של אשדוד. יתכנו הזרמות של שפכים ותשטיפים כתוצאה מפעילות תעשייתית ומסחרית. בנוסף פסולת (פסולת בניין, שקיות, כלים חד פעמיים וכד') לאורך הגדות נסחפת ומגיעה לערוץ הנחל.

אופן טיפול העירייה מול הגורמים המזהמים

 1. בניית אמצעים הנדסיים וטכנולוגים לאיסוף מי נגר בנקזים ומניעת הזרמה ישירות לנחל. הסדרת אמצעי אצירה בחצרות מפעלים ובתי עסק. אמצעים לאגירת חירום והתראות פנימיות על תקלות וגלישות. תפיסת הזרמות בחודשי הקיץ בנקזים והחזרתם למערכת הביוב העירונית לטיפול וטיהור.
 2. הסדרת מערכת הביוב העירונית באמצעות תאגיד המים יובלים, לשיפור ההיערכות לאירועים ותקלות במערכת הביוב העירונית. הונח קו סניקה ראשי חדש עד למט"ש במקביל לקו הקיים. משודרגות תחנות השאיבה, משודרג מערך הדיווח והתראות בזמן אמת על הזרמות ביוב לנקזים. מבוצעים תחקירי אירועי ביוב העלולים לגרום נזק לנחל.
 3. הקמת היחידה לאכיפה סביבתית - היחידה פועלת מסוף שנת 2010.  גולת הכותרת בהקמתה הייתה השמירה על נחל לכיש וסביבתו על ידי פעולות פיקוח ואכיפה במטרה למנוע הזרמות שפכים, תשטיפים ונגר מזוהם מחצרות העסקים.  

פעילות היחידה לאכיפה סביבתית

על מנת לשמור על הנחל ולמנוע הזרמות, מפקחי היחידה ביצעו בשלב הראשוני מיפוי של כל בתי העסק המסכנים את הנחל באזורי התעשייה ועורף הנמל. מופו כ-450 בתי עסק, בוצעה פעילות הסברתית אל מול בעלי העסקים, אשר הציגה את פעילות היחידה ודרישותיה, כדי לשמור על המרחב הציבורי ונחל לכיש בפרט. במעמד זה ניתנה לבעלי העסקים כתובת לפניותיהם בנושאי מפגעים סביבתיים ובנושאי סביבה בדמות היחידה לאכיפה סביבתית.

לאחר סיום הפעילות ההסברתית, עברה היחידה לשלב האכיפה והביקורות היזומות בעסקים, תוך התמקדות בעסקים המאחסנים חומרים מסוכנים, עסקי מזון ועסקי הרכב, תוך שיתוף פעולה הדוק עם איגוד ערים אשדוד - חבל יבנה. בוצעו מאות ביקורות בעסקים שהובילו לשינוים מבניים והנדסיים בבתי העסק, על מנת למנוע זרימת תשטיפים אל מערכת הניקוז העירונית, המוליכה אל נחל לכיש.

בפן האכיפתי נרשמו כ-100 כתבי אישום כנגד עסקים ועברייני סביבה, נתגלו עשרות חיבורים פיראטיים שלאורך שנים הוזרמו בהם שפכים ותשטיפים לנחל לכיש, נוצרה הרתעה ומודעות לקיום היחידה ויכולותיה "להעניש" בחומרה עברייני סביבה.

בעלי העסקים נמצאים בקשר יום יומי עם מפקחי היחידה וזוכים למענה לשאלותיהם ומעדכנים בזמן אמת את המפקחים על תקלות ומפגעים. ההצלחה הגדולה של פעילות היחידה, אשר אינה נמדדת בכסף, היא שבעלי העסקים והעובדים באזור התעשייה לוקחים חלק פעיל בשמירה על המרחב הציבורי והנחל בפרט.

כמו כן כחלק מהפעילות השוטפת של מפקחי היחידה מבוצעים לפחות שלושה סיורים לאורך נחל לכיש על בסיס יומי, תוך בדיקת מוצאי כלל הנקזים בנחל לכיש. בעת גילוי זרימת תשטיפים או שפכים בנקזים, מעבירים המפקחים דיווח בזמן אמת למוקד העירוני על הפעלת "נוהל 500" ומתחילים בביצוע פעולות מידיות (כגון: נטילת דגימה, פתיחת בורות ניקוז, הפעלת גורמים רלוונטיים, ביצוע חסימות למניעת גלישת ביוב לנחל וכו') לאיתור מקור הזיהום, העמדת המזהם לדין והחזרת השטח לקדמותו במהרה.

עקב פעילות זו ופעולות נוספות, שנעשות על ידי היחידה, ניתן להבחין בשיפור בדגימות של איכות מי הנחל וצמצום כמויות הפסולת בנחל לכיש, מאז תחילת פעילות היחידה ועד היום.

נתקלתם במפגע סביבתי? דווחו למוקד 106.

מסלולי טיול מומלצים

רשות נחל וניקוז שורק לכיש המפתחת ומתחזקת את הנחל ויובליו, מתמקדת בשנים האחרונות במישור החוף בכל יובלי הנחל, ולאחרונה בשותפות עם קק"ל ומועצה אזורית באר טוביה, נפתחה דרך נופית ממושב שתולים ועד יער עזריקם.

עיריית אשדוד יחד עם רשות הניקוז, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה פיתחה מספר פארקים:

פארק השיטה המלבינהחורשה צפופה, עם שיטה מלבינה ועצי שקמים גדולים. בין העצים באביב יש מרבדי פריחה מרשימים. לחורשה יש נגישות טובה מהמשטחים העירוניים הגובלים והוסדרו שבילי אופנים. 

פארק עד הלום - קיים אתר היסטורי, שרידי גשר טורקי ופילבוקס ואתר הנצחה לזכר נופלי חטיבת גבעתי במלחמת השחרור.

פארק החולות - הדיונה הגדולה וחניון השקמים, אתר טיולים ונופש, שטח טבעי ופתוח עם נוף חולות ודיונות בלתי מופר, מהאחרונים שנותרו במישור החוף. אזור בעל חשיבות אקולוגית רבה.

 

 מקורות מידע

 • אתר המשרד להגנת הסביבה.
 • אתר ויקיפדיה.
 • תכנית אסטרטגית למניעת זיהום נחל לכיש וחופי הים בתחום אשדוד, 2009 עידכון אוקטובר 2012, לשם שפר איכות הסביבה בע"מ.  
 • סקר תשתיות טבע באשדוד של החברה להגנת הטבע וחופית - החברה לתיירות אשדוד דצמבר 2009.

סקר טבע עירוני

ציפור

צילום: החברה להגנת הטבע

סקר הטבע העירוני בוצע בין קיץ 2015 לקיץ 2016 במימון המשרד להגנת הסביבה, עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה ובביצוע החברה להגנת הטבע.

הסקר כולל סקירה בוטנית וזואולוגית בכל תחום השיפוט העירוני - בסקר תועדו בעיר 443 מיני צמחים ו-189 מיני בעלי חיים.

ראויים לציון  14 מיני צמחים "אדומים" הנמצאים בסכנת הכחדה בישראל, ומספר מיני בעלי חיים בסיכון כמו הצבי הארץ-ישראלי וכן אוכלוסייה מרשימה של דולפין מצוי מול חופי אשדוד וכלב ים נזירי באזור הנמל.  

מטרת הסקר הינה ליצור תמונת מצב כלל-עירונית של תשתיות הטבע בעיר. הסקר מספק תשתית ידע מקצועי לטיפוח וניהול מיטבי של תשתיות הטבע בעיר, לשימור המגוון הביולוגי ולניהול סביבה עירונית איכותית.

נתונים אלו יכולים לשמש כנדבך הראשון לקראת הכנת תכנית אב לתשתיות טבע עירוני. המידע נגיש ופתוח למתכננים ולציבור.

close