image

אכיפה סביבתית

היחידה לאכיפה סביבתית הוקמה בשנת 2010 במסגרת חזון ראש העיר "אשדוד – עיר חכמה ומקיימת", הרואה במשאבי הטבע העירוניים ובשמירה על איכות הסביבה לטובת התושבים והסביבה - ערך עליון.

פקחי היחידה מוסמכים לנקוט הליכי אכיפה פליליים ולהטיל קנסות בסכומים משמעותיים בגין עבירות סביבתיות, כגון יצירת מפגע רעש או מפגע ריח, אי שמירה על הניקיון ועוד.

היחידה ממקדת את פעילויות האיתור והאכיפה הסביבתיים בתחומים הבאים:

נחל לכיש – היחידה הינה הגורם האחראי על שמירת ניקיון הנחל (מי הנחל וגדותיו לאורך כל התוואי). במסגרת פעילות זו, עורכים פקחי היחידה סיורים יומיים לאורך תוואי הנחל, במשך כל ימות השנה, לאיתור הזרמות תשטיפים מזוהמים למי הנחל והשלכת פסולת בנייה לאורך תוואי הנחל. כמו כן, היחידה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים כגון מצלמות המותקנות לאורך הנחל, רחפנים וחיישנים המותקנים בנקודות שונות לאורך תוואי הנחל אשר דוגמים בכל עת את איכות מי הנחל ומתריעים על כל חריגה.

מפגעי רעש וקרינה בלתי ממיינת – בדיקות רעש.

ניתור השלכת פסולת בנייה ואיתור המשליכים – היחידה עושה שימוש במערך מוקד רואה, הכולל מאות מצלמות הפזורות ברחבי העיר, לאיתור השלכות פסולת בשטחים הציבוריים. כמו כן, היחידה מקיימת שיגרת סיורים יומית באתרים המועדים להשלכת פסולת פיראטית.

פינוי פסולת מסוכנת – חומרים מסוכנים, שברי אסבסט, חומרים לא מזוהים.

שירות פינוי פסולת שיפוצים לתושבי העיר – בשנת 2018 יזמה היחידה שירות חדש לתושבי העיר פינוי פסולת בנייה של שיפוצים. השירות החדש נולד מתוך רצון להתמודד עם השלכות פסולת בנייה בהיקפים קטנים (קבלני שיפוצים), על ידי מתן שירות פינוי הפסולת בעלות מינימלית הקטנה באופן משמעותי מהקנסות וההליך הפלילי הצפוי לבעל הנכס במקרה שהפסולת לא תפונה כנדרש בחוק.

ניהול ותרגול נהלי חירום – היחידה מובילה כתיבה ותרגול של נהלי חירום להתמודדות עם מפגעי סביבה בהיקפים גדולים. בין היתר, מתרגלת היחידה, עם כלל הכוחות המעורבים, את נוהל 500 – זיהום מי הנחל, נוהל זיהום חופי הרחצה בעיר, נוהל פריצות ביוב, נוהל שריפות ועוד.

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אהוד מויאל מנהל מחלקת אכיפה סביבתית ‎08-9568166 ehoud@ashdod.muni.il
מירב כהן מזכירת מחלקת אכיפה סביבתית 08-9568296 meravcoh@ashdod.muni.il

פרטי התקשרות

טלפון: 08-9568296
פקס: 08-8545242
שעות פעילות: מענה טלפוני: א'-ה' 08:30–13:30
כתובת: רח' מנחם מנדל הגר 2
close