image

רשימת עסקים בעלי רישיון עסק

עפ"י החוק חייב בעל העסק להציג את הרישיון במקום גלוי ונראה לעין.

רשימה זאת הינה דינמית ומשתנה ונכונה ל-1 ספטמבר 2019.

במידת הצורך ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לבדוק אם לעסק יש רישיון בתוקף.

השימוש באמור ברשימה זאת או בנובע ממנה, אין בו כדי להטיל מחויבות כלשהי על עיריית אשדוד.

 

close