image

פיקוח חניה

באנר חניה

המחלקה הוקמה במטרה להשביח ולייעל את כל מערך החניה והאכיפה בעיר.
מחלקת החנייה פועלת לאכיפת חוק העזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א – 1991, הנוגע לחנייה מוסדרת ואסורה והנפקת תווי חניה אזוריים לזכאים.
בנוסף, המחלקה עוסקת בקבלת ערעורים על דוחות חניה ובקשות להסבת דוחות, המועברים להחלטת התובע העירוני המוסמך ובקבלת בקשות להישפט בגין דוחות חניה המועברים לתביעה העירונית לשם הכנת כתב אישום בגין הדוחות והגשתם לבית המשפט.

חוק עזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א – 1991 

דוחות חניה

ערעור על דוחות חניה

כדי לערער על דוח חניה או לבקש להסב אותו על אדם אחר  יש לפנות אל מחלקת החניה בשעות קבלת קהל בצירוף טופס הבקשה.

שעות חניה מוסדרת בגזרת העיר ובאזורי התעשייה

בימים א'-ה' מהשעה 08:00 ועד השעה 20:00

ימי ו' וערבי חג מהשעה 08:00 ועד השעה 16:00

שעות חניה מוסדרת בחופי הרחצה בעיר

כל ימות השבוע כולל סופ"ש מהשעה 08:00 ועד השעה 22:00

לתשומת ליבכם, החניה לתושבי אשדוד בחופי הרחצה ובפארקים הגדולים היא בחינם

בכפוף לחובת הרישום במאגר תושבי אשדוד וקבלת אישור בגין הזכאות

לרישום למאגר התושבים יש להירשם כאן

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-9568063
דואר אלקטרוני: parking@ashdod.muni.il
שעות פעילות: שעות קבלת הקהל:
ימים א'-ג' מ- 8:15 ועד 13:00, מ- 16:15 ועד 18:15 | ימים ב', ה' מ- 8:15 ועד 13:00 | יום ד' אין קבלת קהל

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ג' מ- 8:15 ועד 13:00, מ- 16:15 ועד 18:15 | ימים ב', ה' מ- 8:15 ועד 13:00 | יום ד' – אין מענה טלפונ
כתובת: כתובתנו החדשה: רחוב הקליטה 4 - מרכז שירות לתושב
close