image

פיקוח חניה

המחלקה הוקמה במטרה להשביח ולייעל את כל מערך החניה והאכיפה בעיר.
מחלקת החנייה פועלת לאכיפת חוק העזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א – 1991, הנוגע לחנייה מוסדרת ואסורה והנפקת תווי חניה אזוריים לזכאים.
בנוסף, המחלקה עוסקת בקבלת ערעורים על דוחות חניה ובקשות להסבת דוחות, המועברים להחלטת התובע העירוני המוסמך ובקבלת בקשות להישפט בגין דוחות חניה המועברים לתביעה העירונית לשם הכנת כתב אישום בגין הדוחות והגשתם לבית המשפט.

חוק עזר לאשדוד (העמדת רכב וחנייתו), התשנ"א – 1991 

דוחות חניה

ערעור על דוחות חניה

כדי לערער על דוח חניה או לבקש להסב אותו על אדם אחר  יש לפנות אל מחלקת החניה בשעות קבלת קהל בצירוף טופס הבקשה.

שעות חניה מוסדרת בגזרת העיר

בימים א'-ה' 8:00-20:00

ימי ו' וערבי חג 8:00-16:00

שעות חניה מוסדרת בגזרת אזורי התעשייה

בימים א'-ה' 8:00-20:00

ימי ו' וערבי חג 8:00-14:00

אופן תשלום דו"ח/בקשה לערעור/בקשה להישפט

 

 

מטרופארק

או בטלפון 24 שעות ביממה 04-6961340

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-9568063
פקס: 08-9568033
דואר אלקטרוני: parking@ashdod.muni.il
שעות פעילות: שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' בין השעות: 08:15-13:00 ובימים א' + ג' גם בין השעות: 16:00-18:30

שעות מענה טלפוני
ימים א'-ה' בין השעות 08:15-13:00
כתובת: ז'בוטינסקי 88
close